Soojuspumbad

Teenused

Tootjad

Soojuspump Gapsal Compact Vaata suuremalt

Maasoojuspump Gapsal Compact 11 kW

Uus toode

Maasoojuspump Gapsal Compact soojusvõimsustega 11 kW elamute kütmiseks ja sooja tarbeveega varustamiseks. Soojuspump on integreeritud roostevaba veesoojendiga kus tarbevett soojendatakse grofeeritud roostevabast suure köetava pinnaga spiraaliga, mis tagab tarbevee kiire soojenemise. Vajadusel võimalik integreerida soojuspump olemasolevate tahke-, õli- või gaasikatlaga.

Rohkem infot

6 420,00 € koos maksudega

Rohkem infot

Maasoojuspump Gapsal Compact 11 sisaldab:

1. soojuspumpa

2. roostevaba tarbeveesoojendit 185 l

3. lisakütte osa koos kasutajaliidesega

 

Optimaalne komponentide asetus võimaldab hooldamisel lihtsa ligipääsu kõigile olulistele sõlmedele. Soojuspumbas on kasutatud parimaid komponente ja materjale. Seadmesse on installeeritud kõik vajalikud tsirkulatsioonipumbad. Gapsal mudelites kasutatakse energiasäästlikke A klassi tsirkulatsioonipumpasid.

 

Maasoojuspumbaga Gapsal Compact 11 on võimalik kasutada erinevaid soojusallikaid:

  • pinnasekollektorit
  • avatud veekogu kollektorit
  • energiapuurkaeve
  • vihmaveesüsteemi
  • avatud süsteemi
  • mere või järvevee pumpamist
  • spiraalkollektoreid.


Alati saab soojuspumbale täienduseks lisada ventilatsiooniagregaat Gapsal Vent ventilatsiooni jääksoojuse kasutamiseks.

Mitmekeelne kasutajaliides võimaldab seadistada soojuspumpa sõltuvalt küttesüsteemi iseärasustest.
Kasutajaliidesega võib juhtida lisaks küttele ja soojale veele ka jahutust kasutades soojuspumpa passiivseks või aktiivseks jahutamiseks. Jahutusandurite lisamine aktiveerib kasutajaliideses vastava menüü.


Soojuspumba kasutajaliidesega võib juhtida mitut küttesüsteemi segamissõlme, reguleerida temperatuuri akumulatsioonipaagis ja juhtida päikesepaneelide kasutamise korral vastava pumbagrupi tööd.

 

Maasoojuspumba Gapsal Compact 11 kütte- ning tarbevee temperatuur on kuni 62°C.

Katlakivi tekkimise vältimiseks on veesoojendisse paigaldatud magneesiumanood. Kõrge tarbevee temperatuur tagab suure dušivee koguse ja võimaldab soojuspumpasid kasutada renoveerimisel radiaatorite köetavat pinda suurendamata.

Kõik Gapsali mudelid on varustatud elektroonilise paisventiiliga, mis jälgib külmaaine küllastumist aurustis, tagades maksimaalse võimaliku tõhususe

 

Kõik Gapsali mudelid on varustatud elektroonilise paisventiiliga, mis võimaldab soojuspumba tööd väga täpselt juhtida - jälgib külmaaine küllastumist aurustis, tagades maksimaalse võimaliku tõhususe.

 

Mudeli Gapsal Compact mitmekeelne kasutajaliides võimaldab rakendada soojuspumpasid ka passiivseks või aktiivseks jahutamiseks ning päikesepaneelide pumbagrupi töö juhtimiseks.

Modemi ja internetiga ühendatud kasutajaliides võimaldab jälgida ja reguleerida soojuspumba tööd arvutist ja nutitelefonist. Kasutajaliides kasutab arvutivõrgus Ouneti serverit.

Soojuspump Gapsal Compact tagab elamus pikaks ajaks soojuse tõhusa tootmise ja tarbevee soojendamise.

Gapsal Compacti on võimalik paigalduse lihtsustamiseks ja kiirendamiseks komplekteerida koos torukoostega Gapsal Topbox.

 

Kõik Gapsali mudelid on varustatud lisaseadmetega, mis kaitsevad soojuspumpa elektrihäirete eest nagu faasikadu, faasivahetus ja üle- või alapinge faasides. Sellise turvameetme olemasolu tagab elektrisüsteemi ja kompressori maksimaalse kaitse.

 

 

Maasoojuspump Gapsal Compact tehnilised andmed

Gapsal Compact
6
8
11
13
Külmaaine tüüp R410A R410A R410A R410A
Külmaaine kogus kg 1,25 1,3 1,75 1,9
Katsetusrõhk MPa 4,5 4,5 4,5 4,5
Töörõhk MPa 4,3 4,3 4,3 4,3
Kompressori tüüp scroll scroll scroll scroll
Elektriühendus V 3x400 3x400 3x400 3x400
Elektriline võimsus 1,51 1,82 2,4 3,0
Efektiivsustegur (SCOP) 4,7 4,65 4,75 4,63
Küttevõimsus kW 7,1 8,45 11,4 13,9
Külmavedelik Etanool 33% Etanool 33% Etanool 33% Etanool 33%
Madalsurvekaitse MPa 0,35 0,35 0,35 0,35
Kõrgsurvekaitse MPa 4,3 4,3 4,3 4,3
Tööpressostaadi seade MPa 4,0 4,0 4,0 4,0
Veesoojendi (Compact) l 185 185 185 185
Kaal (Compact) kg 190 195 205 210

 

Võimsus ja SCOP vastavalt EN14511 (sisaldab tsirkulatsioonipumpade tarbitud energiat)

 

 

Lisainfo: maasoojuspump