Kütteseadmed

Teenused

Tootele pretensiooni esitamise tingimused

Cerbos OÜ poolt müüdava kauba tootmisvigade kohta esitatud pretensioonid lahendatakse koostöös kaubamärgi esindaja ja tootjaga.

Toodete kasutamisel tuleb kinni pidada paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhenditest. Ostjal on õigus esitada pretensioon tootmisvigade kohta kahe aasta jooksul toote ostmisest. Pretensiooni esitamisel on aluseks ostudokument.

Cerbos OÜ ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenuid puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:
- normaalsest kulumisest
- ebaõigest toitepinge või maanduseta vooluvõrgu kasutamisest
- ebaõiges keskkonnas kasutamisest (temperatuur, niiskus, kuumus,mustus jms)
- vääramatust jõust või looduskatastroofidest (üleujutused, põlengud, külmakahjustused jms)
- mittesihipärasest kasutamisest
- puudulikust või väärast hooldusest
- asjatundmatust installatsioonist või kasutusele võtmisest
- toote ja /või detailide markeeringu rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest

Kuue kuu jooksul, kauba ostjale üleandmise päevast, ilmnenud puuduse tekkepõhjuse tuvastab ja tuvastamisega seotud kulud kannab Cerbos OÜ.
Pärast seda (kuni 2 aasta möödumiseni kauba üleandmisest) tõendab puuduse tekkepõhjuse Ostja, kooskõlastades Cerbos OÜ-ga tõendamise vormi. Pretensiooni lahendamisega seotud kulud (transport, töö, remondimaterjalid, ekspertiisikulud jne) kannab pool, kelle kahjuks on tõendamise tulemus.

Pretensioon >>