Tahkeküttekatlad

Tahkeküttekatlad: otsepõlemiskatlad (halupuu+süsi), puugaasikatladpelleti- ehk puidugraanulkatlad.

Tahkeküttekatla efektiivne toimimine, mugavam teenindamine ja tööiga sõltuvad, kui nõuetekohaselt ja korralikult on katlasüsteem ehitatud.

Tšehhis valmistatud Atmos puugaasikatelde, efektiivsus ja keskkonnahoidlikkus on otsepõlemiskateldega (nt Viadrus) võrreldes oluliselt parem.

Kõik katlad tuleb alati paigaldada põhjalike teadmistega ja eritööde äriregistris registreeritud soojustehnilistele tööde teostajate poolt, et kogu küttesüsteem töötaks laitmatult, ökonoomselt, ökoloogiliselt puhtalt ning OHUTULT!
Lubamatu on katla paigaldaja poolt tegemata jäetud nõuetekohane seadistus ning tulevase kasutaja koolitus.

Kütteaine valik

Tahkeküttekatla kasutamisel on olulised nii kütteaine valik kui ka selle kvaliteet. Lubamatu on katla kütmisel kasutada mistahes põlevaid materjale, mis sisaldavad põlemise efektiivsust rikkuvaid aineid nagu toiduainete pakendid, värviliste illustratsioonidega ajakirjad, keemilised ained, värvid, liimid jms aineid sisaldavaid tööstusjäätmeid, sest need saastavad katla koldeid ja gaasikäike, korstna lõõre ning põlemisele mittealluvate mürgiste gaasidega ka meie keskkonda.

Küttepuu kasutamine

Tahkeküttekatla kütmisel kasutada ainult kuiva küttepuud, mille relatiivne niiskus ei ületa 20%!  Mõni inimene ehk ei tea, et lõhutud halupuu kuivab ühe-kahe aastaga (olenevalt puuliigist) varjualuses kohas isegi kuivemaks kui maksimaalne lubatud 20% on. Küttekolded ei ole ette nähtud kütteaine kuivatamiseks!

Märjad küttepuud mistahes tüüpi kateldes, ahjudes, pliitides tekitavad pigi, mille tagajärjel kütteseadme efektiivsus langeb järsult. Kütteseadme koldetäis märga puitu võib sisaldada üsna palju vett. Suur veesisaldus kütteaines ei anna soovitavat soojusenergiat. Suur osa väärtuslikku energiat kulub kütteaine kuivatamisele. Sellisel kütteaine põlemisel on temperatuur koldes madal, eraldub palju veeauru, mis koos pigiaurudega katla gaasikäikudes ja korstnalõõri seinele kondenseerub/sadestub.

Pelleti kasutamine

Pelletikateldele kütteaine - pelletite ehk puidugraanulite ostmise puhul tuleb jälgida pelletite kvaliteeti. On müüjaid, kes müüvad nn. tööstuslikku pelletit, mille tootmisprotsessis on kasutatud madalakvaliteedilist tooret, mis sisaldab puukoort, saematerjalide jäätmeid ning mineraalaineid (muld, liiv jne).

Tööstuslik pellet on natuke küll odavam, kuid pole soovitav kasutada väikekatelde põletite puhul, vaid on mõeldud suurtes katlamajade kateldes kasutamiseks. Kvaliteetsed pelletid sisaldavad rohkem soojusenergiat ja põletite eluiga on tunduvalt pikem ning perioodiline teenindamine mugavam. 

Tööstusliku pelleti kasutamisel efektiivsetes väikese võimsusega põletites suurendab põleti kiiret saastumist eelpool kirjeldatud sisalduste tõttu ja põlemisprotsessi käigus hakkab sagedamini põletis tekkima kõvade tükkidena šlakk, mis tuleneb puukoores olevast liivast/mullast jne. See takistab põlemisõhu juurdepääsu ja katel ei tööta ettenähtud võimsusel ega ökonoomselt.

Sellise toormesisaldusega pellet rikub seadmeid, katel ning põleti nõuab väga hoolikat hooldust, põlemise reguleerimine on keeruline ja saadav efektiivsus on tunduvalt madalam. Ühtlasi suureneb ka oluliselt pelleti kulu.
Selle vältimiseks kasutada ainult hea kvaliteediga Premium pelleteid.