E-poe ostutingimused

Kasutustingimused

E-POE KASUTUSLEPING OÜ Cerbos, registrikoodiga 10105289, aadressiga Polli küla, Karksi vald, Viljandimaa, 69104 (edaspidi Müüja) ja klient, kes vormistab cerbos.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Tellija), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

1. ÜLDINE

1.1 Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.
1.2 Müüjal on õigus mistahes ajal teha pakutavatesse E-poe toodetesse ja teenustesse muudatusi.
1.3 Müüjal on õigus ühepoolselt muuta Kasutuslepingut ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest Tellijale.

2. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

2.1 E-poes olevad tooted on üldjuhul laos olemas. E-poes näidatud toodete juures on tootepildid ja kirjeldus. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele. 
E-poes olevad toodete pildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikest toodetest.
2.2. Kui mõni toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Müüja Tellijaga ühendust. Sellisel juhul pakutakse välja võimalik uus tarneaeg või toode asendatakse samaväärse teise tootega. Kui Tellija ei ole uute tingimustega nõus võib ta keelduda tellimusest ja juba makstud raha tagastatakse.

Ettetellitava toote tarneaja pikkus sõltub kauba olemasolust tootja laos ja transpordivõimalusest. Tarneaja täpsustamiseks Tellijat huvitava kauba kohta saab ühendust võtta e-posti aadressil 

2.3 Ostuprotsessi etapid
2.3.1. Toodete lisamine ostukorvi
Valige sobivad tooted ning lisage need ostukorvi klikates nupul "Lisa ostukorvi". (toodete ostukorvi lisamine ei kohusta teid valitud tooteid ostma. Jätkake ostukorvi täitmist seni kuniks olete lisanud kõik vajaliku. Ostukorvis olevate toodete vaatamiseks (ja ostukorvist eemaldamiseks) valige "Ostukorv". Ostukorvis saab toodete koguseid suurendada ja vähendada.
2.3.2. Logimine. Esmase ostu puhul peab Tellija end esmalt registreerima püsikliendiks (eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, kontakttelefon, kättetoimetamise aadress, postiindeks jne). Iga järgmise ostu puhul on vaja sisestada ainult e-posti aadress ja salasõna.Andmed on vajalikud arve esitamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Kliendi poolt esitatud andmed loetakse konfidentsiaalseks ja ei edastata neid kolmandatele osapooltele välja arvatud kauba kohaletoimetamiseks ja muudel seaduses ettenähtud juhtudel.Tellija kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta täitmisel Tellija poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.3.3. Kauba kohaletoimetamine. 

Tellija tuleb ise kaubale järgi või organiseerib ise transpordi. Tellija poolsel tarnel on eelnevalt vajalik kokku leppida järgitulemise aeg ja müügiesinduse asukoht e-posti aadressil  või telefoni teel 58274244.

2.3.4 Maksmine ja tellimuse kinnitamine.
1. Maksmine pangaülekandega: Swedbank AS, IBAN: EE512200221056043405
Pärast tellimuse kinnitamist saadab programm Tellija e-posti aadressile tellimuslehe, mille alusel teostab Tellija maksmise. Maksekorraldusele märkige kindlasti tellimuslehe number.
Maksetähtaeg on kaks tööpäeva. Kui makse ei ole tellimuse eest eelnevalt väljatoodud päevade jooksul laekunud, tellimus tühistatakse, juhul kui ei ole teisiti kokku lepitud.
(kui kiri ei jõudnud Tellijani, kontrollida meiliprogrammi spam/junk kausta). Pärast seda saadetakse Tellijale arve e-postiga.

2. Maksmine LHV järelmaksuga

3. Maksmine sularahas - tarnides kohapealt on võimalik maksta sularahas Müüja esinduses.

4. Maksmine pangakaardiga - tarnides kohapealt on võimalik maksta pangakaardiga Müüja esinduses.

5. Pangalingid. Makseviiside loetelu (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay) Makseid vahendab Maksekeskus AS.

3. HINNAD

3.1. Kõik E-poes olevad hinnad on Eurodes, hinnad sisaldavad käibemaksu.
3.2. Müüjal on õigus igal ajal muuta e-poes müüdavate toodete hindu.
3.3. Kui Müüja on E-poes muutnud hindu peale Tellija poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Tellijale vastavad tellitud tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ei Müüjal ega Tellijal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. KAUBA VÄLJASTAMINE JA TARNE

4.1 Kaup väljastatakse peale raha laekumist 1-7 tööpäeva jooksul vastavalt Tellija poolt valitud tarneviisile.
Kui Tellija ei tule kaubale järgi selle aja jooksul, siis tellimus tühistatakse. Juhul, kui Tellija poolt tellitud toote puhul ilmneb, et toote tarnimine lubatud tähtaja jooksul ei ole võimalik, teatame sellest Tellijale (telefonitsi või e-posti teel) esimesel võimalusel. Lisaks anname teada uue tarne tähtaja. Juhul, kui kaotate toote vastu huvi pikema tarnetähtaja tõttu, on Tellijal õigus oma tellimus tühistada. Tasutud summa tagastatakse. Müüja toimetab toote(d) Tellijani ostu vormistamisel määratud aadressile Eesti Vabariigi piires. Tellija garanteerib kauba vastuvõtmise 7 tööpäeva jooksul.Tellija poolsel tarnel on eelnevalt vajalik kokku leppida järgitulemise aeg tellimuslehel või e-posti aadressil  või telefoni teel 442 0222.
Tooted saab kätte Müüja esindustest aadressidel: Polli küla, Karksi vald, Viljandimaa ja Paide mnt. 7, Pärnu, Pärnumaa

Tellijal on kohustus kaubale järgi tulla kuni 7 tööpäeva jooksul.

5. TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE

5.1. Tellijal õigus 14. päeva jooksul peale tarnet oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada, saates e-posti aadressile  vastavasisulise teate. Kindlasti märkida juurde müügiarve number, oma arvelduskonto number ning kontaktandmed. Tagastatud toode peab olema terves originaalpakendis ja seda ei tohi olla kasutatud ega muul moel vigastatud. Toote tagastamisel kannab toote tagastamisega seotud kulud Tellija.


6. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

6.1. Tellija annab selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks. OÜ Cerbos töötleb Teie isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.
6.2. Tellimuse esitamisel Tellija poolt sisestatud Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Tellijale.
6.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
6.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Tellija tellimuse täitmise tarbeks: eesnimi, perekonnanimi, (firma puhul) firma nimi ja KM number,  aadress (tänav, maja, korteri number), postiindeks, asula/linn, riik, e-posti aadress, telefoni ja/või mobiiltelefoni number, tarnimisviis, makseviis. Vabatahtlikkuse alusel (ei ole nõutavad) on Tellijal võimalik märkida ka oma tiitel, sünniaeg, luba saata uudiskirju/eripakkumisi oma e-posti aadressile ja sisestada vabatekstina lisainformatsioon.
6.5. Müüja töötleb isikuandmeid ainult Tellija tellitud kauba kätte toimetamiseks. OÜ Cerbos ei edasta, müü ega avalikusta Tellija andmeid kolmandatele osapooltele ilma Tellija eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel.
Cerbos OÜ töötleb Tellija isikuandmeid seaduses ettenähtud viisidel.

6.6. OÜ Cerbos on isikuandmete vastutav töötleja, OÜ Cerbos edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
6.7. Tellija annab Müüjale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressil tellimuskinnituse.
6.8. Tellija annab Müüjale nõusoleku saata uudiskirju/müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud e-posti aadressil juhul, kui Tellija on märkinud ära vastava nõusoleku registreerumise lehel linnukesega. Kui Tellija on avaldanud soovi saada Cerbos OÜ ettevõtte uudiskirju on Tellijal alati õigus nendest loobuda.
6.9. Tellijal on õigus kontrollida ja muuta e-poes teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti. Kõiki isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Tellijal õigus saata Müüjale e-kiri  või helistada numbril 5827 4244.

7. KASUTAMISTINGIMUSED

7.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Tellijale kohustuslik.
7.2 Tellimuse esitamisel "Palun kinnitage oma tellimust, vajutades "Kinnitan tellimuse" nuppu, nõustub Tellija, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

8. PRETENSIOONIDE KÄSITLEMISE KORD

Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Tellija ja Müüja vahel tekkinud lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või kohtusse.
8.1 E-poest ostetud toote puhul on Müüja kohustus vastutada tootel ilmnenud lepingutingimustele mittevastavuse eest kahe aasta jooksul alates toote Tellijale üleandmisest (VÕS § 218 lg 2).
8.2 Toote puuduse ilmnemisel peab Tellija hiljemalt kahe kuu jooksul sellest Müüjat teavitama ehk esitama pretensiooni (VÕS § 220 lg 1).
8.3 Tellija võib kaebuse esitada mistahes vormis. Soovitada võiks aga Tellijal esitada kohe kirjalik (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis) kaebus (TKS § 19 lg 1).
8.4 Kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-post) kaebuses tuleb märkida:
1. Tellija nimi ja kontaktandmed;
2. kaebuse esitamise kuupäev;
3. toote või teenuse puudus;
4. kauplejale esitatav nõue
5. viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele (TKS § 19 lg 3, 4).
Tarbija pretensioon >>
8.5 Müüja peab Tellija kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuse vastuvõtmist samas vormis kinnitama (TKS § 19 lg 5).
8.6 Müüjal on tarbijakaitseseadusest tulenev kohustus vastata Tellija kirjalikule või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele 15 päeva jooksul (TKS § 19 lg 6)
8.7 Kui Müüjal ei ole võimalik 15 päeva jooksul tarbija kaebusele vastata, peab ta kirjalikult sellest Tellijat teavitama, viivitust põhjendama ja määrama uue mõistliku tähtaja vastamiseks (TKS § 19 lg 6).
8.8 Kui Müüja jätab tarbija pretensiooni rahuldamata või osaliselt rahuldamata, peab ta seda tarbijale kirjalikult põhjendama (TKS § 19 lg 7).
8.9 Kui Müüja ei täida oma lubadust tähtaja jooksul kaebust lahendada, loetakse, et ta on keeldunud kaebuse lahendamisest (TKS § 19 lg 8).
8.10. Ekspertiisi teostab OÜ Cerbos või toote valmistanud firma esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks
8.11. Sõltumatu ekspertiis- kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi juhul kui klient ei ole OÜ Cerbos poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul
8.12. Pretensiooni võib esitada toote- ja paigaldusvigade kohta
8.13. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast
8.14. Pretensiooni esitamise aluseks on müügiarve.
8.15. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui OÜ Cerbos tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud tarbija süül
8.16. Kui pretensiooni aluseks oleva toote tootmine on lõpetatud võtab OÜ Cerbos endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärsega.