Pelleti- ehk graanulküte

Graanulkütte ehk pelletikütte eelised

 • Puhas põlemisprotsess
 • Lihtne ja kompaktne kütuse ladustamine
 • Paindlik logistika
 • Taskukohane investeering ja lühike tasuvusaeg
 • Väike elektritarve
 • Stabiilne ja fossiilkütustest sõltumatu hind
 • Autonoomsus ja kasutajasõbralikkus

Graanulküttesüsteemi kuuluvad: 
graanulkatel (või muu katel, mis sobib või saab sobitada graanulpõletiga töötamiseks), graanulpõletitigutransportöörgraanulmahuti ja põleti juhtimise automaatika.

Milline graanulkatel valida?

Graanulkateldest soovitame kõrge kasuteguriga graanulkatlaid Pelle, Everclean ja Atmos. 

Graanulkatel Pelle (-30kW) kasutegur on üle 90%. Pelle katlal on suurem veemaht -165 l, rohkem salvestub soojusenergiat juba katla enda korpuses ja see ongi eelis teiste, vähema veemahutavusega katelde ees. Tänu sellele ei vaja Pelle katel suurt akumulatsioonipaaki. Pelle on varustatud ka suitsugaaside väljatõmbeventilaatoriga, mis tagab iga korstnaga ja sõltumata väliskeskkonna õhurõhust katla stabiilse töötamise. 
Graanulakatel Pelle (30kW) gaasikäigud on parema efektiivsuse saavutamiseks varustatud turbulaatoritega ehk tõmbeaeglustitega, et kuumad põlemisgaasid saaksid maksimaalselt soojusenergia üle anda kütteveele. Katel on varustatud digitaalse automaatikaga, mis juhib põleti tööd. 
Graanulkatlaid Pelle valmistatakse nii ümmarguse kui ka kandilise graanulpõleti avaga. Graanulpõleti paigaldatakse katla ette avatava luugi külge.

Graanulkatel Everclean (30kW, 50kW) on varustatud kõrge efektiivsusega turbulaatoritega, sisseehitatud automaatne katlatorude puhastus. Katlale on integreeritud suitsugaasiventilaator ja alarõhuandur. 
Graanulkatlaid Everclean valmistatakse ümmarguse graanulpõleti avaga. Graanulpõleti paigaldatakse katla ette avatava luugi külge.

Graanulkatlad Atmos (suur valik alates 14kW - 80kW) Graanulpõleti paigaldatakse katla paremale või vasakule küljele.

Graanul-ja puugaasikatlad Atmos (alates 25 kW). Graanulpõleti paigaldatakse katla ette, sõltuvalt katla mudelist ülemise või alumise kolde ukse külge.

 

NB! Võimalik on ka mitmesuguseid halupuu-, õli- või kivisöekatlad viia puidugraanulküttele, kuid iga katlatüübi sobivuse põleti paigaldamiseks määrab kompetentne soojustehnika spetsialist.
 

Milline graanulpõleti sobib?

Graanulpõletid on nii ümmarguse kui ka kandilise põlemiskambriga. 
Ümmarguse põlemiskambriga on KIPI graanulpõletid ja Pelltech graanulpõletid (PV20a, PV20b, PV30a, PV30b). Pelltech graanulpõletitel on elektriline kuumõhusüüde, automaatne võimsuse valik ning informatiivne juhtpaneel ka eestikeelsete menüüdega. Pelletite doseerimine põlemisplaadile toimub põleti siseteoga, mis tagab ühtlase kütuse etteande sõltumata välisteo tootlikkusest.

Kandilise põlemiskambriga graanulpõletid on näiteks Atmos A25 (5-30 kW). Sellel põletil seadistatakse doseeritava kütuse kogus põleti automaatika menüüs, vastavalt välisteo tootlikkusele.

Graanulkatlale Pelle ja enamikele Atmos graanulkateldele, ka puugaasi- ja graanulkateldele on võimalik paigaldada nii ümmarguse kui ka kandilise põlemiskambriga graanulpõleti. Graanulkatlale Everclean on võimalik paigaldada ümmarguse põlemiskambriga graanulpõleti.

Graanulpõleti (PV20a/b, PV30a/b) on võimalik lisada ka teistele kateldele, nt kivisöekateldele Viadrus U22.

Kombineeritud lahendus: puidu- ja graanulküte

Neile kes soovivad kütta lühiajaliste vahedega nii puidu kui ka pelletiga pakume kolme kambriga Atmos puugaasi- ja graanulkatlaid DC25SP (25 kW) ja DC32SP (32 kW). Graanulkatelde kolm kambrit asuvad üksteise kohal. Kõige ülemisse kambrisse pannakse puud. Kahes ülemises kambris toimub puugaasi põlemine. Kolmanda, kõige alumises kambri ukse ette kinnitatakse graanulpõleti. Puiduga kütmise ajal graanulpõletit eemaldama ei pea.

Samuti pakume Atmos puugaasi- ja graanulkatlaid (DC25SXP, DC32SXP, DC40SXP), kus ülemises ukses on valmidus graanulpõleti paigaldamiseks. Kuid katelt saab ainult vaheldumisi kütta puidu või graanuliga. Puiduga kütmise ajaks tuleb põleti eemaldada. Katlaga on kaasas spetsiaalne kate mis kinnitatakse uksele graanulpõleti ava peale (graanulpõleti asemele). Graanulitega kütmise ajaks kate eemaldatakse ja põleti asetatatakse oma kohale. Vahetus on lihtne ja kiire.
Olemasolevale (vanemat tüüpi) puugaasikatlale Atmos on võimalik lõigata graanulpõleti ava ja edaspidi saab kütta graanuliga. Sealjuures säilib ka võimalus soovi korral kütta puiduga.

Graanulpõleti automaatne puhastus

Nii Atmos kui ka Pelltech PV b-tüüpi graanulpõletitele on võimalik lisada suruõhuga puhastussüsteemi (kompressor). Seade töötab koostöös põletiga ja puhastab automaatselt põlemisplaadile kogunenud tuha vastavalt menüüs seadistatud ajal regulaarse intervalliga või pärast iga põlemistsükli lõppemist. Pelletipõleti suruõhuga puhastus on väga kiire, efektiivne ja usaldusväärne.

Graanulpõleti KIPI ei vaja lisaks kompressorit. KIPI graanulpõleti pöörlev põlemistoru välistab šlaki ja teiste põlemisjääkide kogunemise põlemistorusse põleti töötamise ajal. Põleti töötamise ajal pöörleb põlemistoru tsükliliselt, mille tulemusena tuhk ja šlakk eemalduvad põlemistorust.

Tigutransportöör

Tigutransportöör ehk etteandetigu (välistigutransportöör) transpordib graanulid ehk pelletid graanulmahutist põletisse. Tigutransportööri tööd juhib graanulpõleti.

Tigutransportöör ühendatakse põletiga spetsiaalse pistiku abil. Tigutransportööri paigaldamisel tuleb jälgida, et:

 • Tigutransportööri tõusunurk oleks vahemikus 30° kuni 45°
 • Tigutransportööri väljumistoru ots ja põleti sisend ei oleks kohakuti. Soovitav vahe horisontaalsuunas on 10-20 cm.
 • Vahemaa põleti sisendi ja tigutransportööri väljumistoru vahel vertikaalsuunas peab olema vähemalt 25 cm – soovitvalt 45-70 cm


Tigutransportööri pikkus valitakse graanulpõleti paigalduse asukoha järgi. Graanulkateldele kus põleti asub all  - Pelle, Everclean ja Atmos graanulkateldele sobib 1,5 m tigutransportöör. Atmos puugaasi- ja graanulkateldele kus põleti paigaldatakse ülemise kolde ukse külge sobib 2 m pikkune tigutransportöör.

Graanulmahuti

Graanulpõleti, tigutransportöör ja graanulmahuti moodustavad seotud süsteemi. Graanulmahuti suurus ja asukoht sõltuvad konkreetsest katlaruumist, vajadustest ja võimalustest (soovitavast täitmise sagedusest). Pelletimahuti valikul tuleb jälgida:

 • Katlaga samas ruumis asuv graanulmahuti ei tohi olla suurem kui 500l (ca.350kg)
 • Katlaga samas ruumis asuv graanulmahuti peab olema valmistatud mittepõlevast materjalist
 • Graanulmahuti peab katla suhtes olema paigaldatud nii, et tigutransportööri tõusunurk ei ületaks 45°
 • Soovitav on kasutada kaanega suletavat mahutit.

Valikus on graanulmahutid alates 200 liitrit.

Õliküttelt graanulküttele

Õliküttelt graanulküttele üleminek sõltub sellest, missugust katelt konkreetselt kasutatakse. Teatud õlikateldele saab graanulpõleti panna õlipõleti asemele.
Kui on huvi uue kõrge kasuteguriga graanulkatla vastu, siis toimivas küttesüsteemis tuleks välja vahetada vaid katel koos põletiga ning muu süsteem võib jääda samaks kui tegemist ei ole liiga aegunud ja ebaefektiivse süsteemiga. Sealjuures asendatakse ka õlimahuti graanulmahutiga.