Pelletikatel on efektiivne ja keskkonnasõbralik küttesüsteem, mis põletab soojuse tootmiseks taastuvaid puidugraanuleid.