Keskkütte segamissõlmed (laadimisautomaadid). Segamissõlmed katla ja akumulatsioonipaagi vahele.