Tarbija pretensioon

Hea klient, kas meie poolt müüdud tootega esines probleeme? Palume täitke alljärgnev avaldus ning andke meile võimalus viga parandada! Avalduse täitmisel palume võimalikult täpselt kirjeldada probleemi olemust.

Avaldus ja fotod tootest palume saata  või tavapostiga Cerbos OÜ, Paide mnt 7, 80042 Pärnu.

Avaldus eraisikule:

.pdf formaadis >>

Avaldus juriidilisele isikule:

.pdf formaadis >>

Tootele pretensiooni esitamise tingimused

Cerbos OÜ müüdava kauba tootmisvigade kohta esitatud pretensioonid lahendatakse koostöös kaubamärgi esindaja ja tootjaga.

Toodete kasutamisel tuleb kinni pidada paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhenditest. Ostjal on õigus esitada pretensioon tootmisvigade kohta kahe aasta jooksul toote ostmisest. Pretensiooni esitamisel on aluseks ostudokument.

Cerbos OÜ ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenuid puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

  • normaalsest kulumisest
  • ebaõigest toitepinge või maanduseta vooluvõrgu kasutamisest
  • ebaõiges keskkonnas kasutamisest (temperatuur, niiskus, kuumus,mustus jms)
  • vääramatust jõust või looduskatastroofidest (üleujutused, põlengud, külmakahjustused, elektri-ja veekatkestused jms)
  • mittesihipärasest kasutamisest
  • puudulikust või väärast hooldusest
  • asjatundmatust installatsioonist või kasutusele võtmisest
  • toote ja/või detailide markeeringu rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest


Kuue kuu jooksul, kauba ostjale üleandmise päevast, ilmnenud puuduse tekkepõhjuse tuvastab ja tuvastamisega seotud kulud kannab Cerbos OÜ.

Pärast seda (kuni 2 aasta möödumiseni kauba üleandmisest) tõendab puuduse tekkepõhjuse Ostja, kooskõlastades Cerbos OÜ-ga tõendamise vormi. Pretensiooni lahendamisega seotud kulud (transport, töö, remondimaterjalid, ekspertiisikulud jne) kannab pool, kelle kahjuks on tõendamise tulemus.