Õhueraldaja tagab automaatse õhu eraldamise süsteemist.