Atmos katla käivitamine

Kui Atmos katel on heaperemehelikult hooldatud ja seaded on õiged, siis tegutse katla käivitamisel järgmiselt: - lülita sisse juhtpaneelil asuv lüliti (mille võib kütteperioodil jätta ka pidevalt sisselülitatuks)

- ava kütusekambri (ülemine) uks. Ära ava otsetõmbe siibrit - seda läheb vaja siis, kui tekib vajadus puid katlasse juurde lisada,

- aseta koldesse keraamilisele põhjale (keraamiline düüs) kuivi puupirde ja peenemaid halge. Nende peale lao puuhalud tihedalt kuni laeni täis.
NB! Jälgida, et kütus ei sulgeks kolde keraamilises põhjas olevat ristkülikukujulist ava.

- süütamiseks aseta kortsutatud ajalehepaber (tihedalt kokku keeratuna), süütamistablett või kasetoht kõige alla kolde põhja puude vahele. Süüta kütus kolde põhjas põlema ja seejärel pööra suitsugaaside termostaadi nupp juhtpaneelil vastupäeva lõpuni, millega lülitub tööle katla ventilaator.

- jäta algul uks veidi paokile ning jälgi mõnikümmend sekundit puude süttimist. Kui kütus kolde põhjas on võtnud tuld ja näha on veidi vuhisev, alla keraamilise ava poole suunduv põlemine, sulge uks nii, et riivistus on kindel, kuid ära käepideme pööramisega väga ka üle pinguta - piisab kui ukse sulgur on kindlalt riivistuses.

Kui katla termomeetri näit tõuseb vahemikku 65 - 90 °C, võib pöörata juhtpaneelil asuva suitsugaaside termostaadi nupu paigaldaja poolt märgitud asendisse. See tagab ventilaatori ja katla termosõlme pumba väljalülimise, kui katlas on kogu kütus ära põletatud ehk katel on töö lõpetanud.
 

1. termomeeter
2. pealüliti
3. suitsugaaside termostaat
4. maksimaaltemperatuuri termostaat
5. ülekuumenemiskaitse

NB! Seega: ära unusta kunagi, enne katla töö lõppemist, suitsugaaside termostaadi nuppu keeramata, sest muidu jäävad katla ventilaator ning termosõlme pump tööle ka pärast puude ärapõlemist, mille tõttu kiireneb akumulatsioonipaaki salvestatud kuuma vee läbi katla pumpamisel asjatu jahtumine. 

Paigaldaja poolt seadistatud maksimaaltemperatuuri termoregulaatori nupu asendit ei tohi ka mitte kogemata muuta. See asend tagab katla optimaalse töötemperatuuri, mis peab olema seadistatud küttevee maksimaalse temperatuuri vahemikus 85...95 °C. Selline seadistus ei lase katlal üle kuumeneda ega ka alatemperatuuril töötada.

Kolde järgnevateks kütusega täitmisteks toimi alljärgnevalt: ava otsetõmbesiiber, seejärel paota algul küttekolde uks, et toimuks kolde läbitõmme ja kui enam suitsu ukse vahelt ei välju, ava uks täielikult ning täida kolle vajaliku hulga puudega.

Puuhalge ei tohi hooletult loopida gaasigeneraatori keraamilisest materjalist põhjale, vaid asetada need sinna ettevaatlikumalt. Enne ukse sulgemist tuleb veenduda, et puuhalgude otsad ei ulatuks vastu ukse isolatsiooniplaati. Sulge luuk ja veendu, et see on ikka kindlalt riivistuses, kuid ei tohi ka liiga üle pingutada.

Vaata Atmos puugaasikatla videot

Küttesüsteem Atmos puugaasikatlaga. Ehitatud Cerbos OÜ poolt.