Atmos katla puhastamine

Atmos katla puhastamist on soovitav teostada perioodiliselt ja vaid jahtunud katlal.

Katla puhastamiseks lülitada kõigepealt sisse väljatõmbeventilaator (va DC 15 E), avada täiteuks ja pühkida pilu kaudu alumisse kambrisse. Põlemata suured puutükid (puusüsi) jätta koldesse järgmise kütmiseni.

Katla tagaosa gaasikäikude puhastamiseks kasutada komplektis kaasasolevat terastraadist harja.

Gaasikäikudele pääseb ligi puhastusluukide kaudu - üks asub katla taga horisontaalselt suitsutoru kohal, teine samasugune all. Luugid on varustatud kuumuskindlate tihenditega ja kinnituvad mutritega puhastusavadele.

Avada puhastusluuk ja puhastada harjaga tagumine suitsukanal. Tuhk ja nõgi kraapida välja pärast alumise luugi avamist.

Pärast gaasikäikude ja kollete puhastamist, eemaldada katlast nõgi ja tuhk. Puhastusluugid sulgeda taas tihedalt.

Nõgiste gaasikäikude tõttu on takistatud soojuse edasiandmine kütteveele ja seetõttu langeb katla töö efektiivsus, kasutegur ning suureneb tunduvalt kütuse kulu!

Tuhk on soovitav eemaldada Atmos katla sekundaarpõlemiskambrist vähemalt peale kolme-nelja kütmist.
Mida vähem on katlas tuhka, seda paremini toimub soojusülekanne kütteveele ja seda vähem kulub kütet.

Kui sekundaarpõlemiskambrisse on kogunenud ca pool ämbrit tuhka, on see juba liiga palju ja tuleb kindlasti koheselt välja võtta. Sekundaarpõlemiskambrit on soovitav puhastada pehme harjaga, et mitte vigastada katla keraamilist detaili.

Sekundaarpõlemiskambri põhjas asuv keraamiline detail peab liibuma vastu kolde tagumist seina.

Kõikide katla keraamilisest materjalist detailiga ümberkäimisel tuleb olla ettevaatlik ja hoolikas. Nad on rabedad ja ei kannata lööke ega mahakukkumist. Eriti ohtlik on, kui sinna mingil paanilisel põhjusel visatakse vett või katelt köetakse niiske või lumise küttematerjaliga.

(Hoolimatu ümberkäimise tõttu purunenud keraamilist detaili ei vahetata garantiiajal välja tasuta).

Vähemalt kord aastas puhastada (üle pühkida) väljatõmbeventilaatori tööratas. 

 Korrapärane ja hoolikas puhastamine on oluline katla püsiva võimsuse ja tööea tagamiseks.

Soovi korral on võimalik meilt tellida ka katla jt kütteseadmete hooldus