Radiaatorite ja konvektorite paigaldus

Müüme ja paigaldame plaatradiaatoreid ja konvektoreid.

Radiaatorid on valmistatud kõrgekvaliteedilisest lehtterasest ja komponentidest. Radiaatorid on mõeldud erinevate ruumide kütmiseks.

Konvektorid sobivad hästi kaasaegsete madalatemperatuuriliste vesikeskkütte süsteemide küttekehadeks. Konvektorite veemaht on väike ja konvektiivpind suur, mistõttu reageerivad kiiresti reguleerimisele ja võimaldavad kokkuhoidlikumalt kasutada soojusenergiat.

    

GALANT radiaatorid

Kõiki GALANT radiaatoreid iseloomustab pealispindade kerge, plaanprofileeritud struktuur. 

Küljeplaadid on kõvasti kinni keevitatud ja ülemine, asümmeetriliselt vormitud ilukate kergesti eemaldatav.

 Kõik välispinnad on DIN 55900, lõige 1 ja 2 järgi fosfateeritud ja krunditud ning värvitud pulberkattega valgeks (RAL 9010).

Radiaatoril on sisse-ehitatud torustik altühendamise jaoks kasutamiseks kahetorusüsteemis.

Ühe-torusüsteemi puhul on vajalik lisa Bypass-liitmik. 

GALANT radiaatoritel on 5 või 6 R ½ ” ühendusotsa ja neid saab universaalselt kasutada nii ventiil- kui kompaktküttekehadena, ühendatuna nii vasakult kui paremalt poolt.

Töösurve ulatub kuni 6 bar (kontrollsurve 8 bar).

Radiaatorite kvaliteeditunnused ja garantiitingimused

GALANT radiaatorid on valmistatud külmvaltsiga, 1,25 mm paksusest lehtterasest DIN  1623, määrtoleranz DIN 1541. Ranged kvaliteedikontrollid tagavad ainult laitmatu materjali kasutamise. 

Moodsaimad tootmismismeetodid kindlustavad ühtlase kvaliteedi ja tiheduse.
Keskkonnasõbralik, äärmiselt vastupidav kolmekordne kiht garanteerib eriti vastupidava pealispinna ja muutumatu värvitooni aastateks.

Rakendusala hõlmab suletud ning pideva pealevooluga soojaveesüsteemi, mis on VDI-juhtnööridest 2035 lähtuvalt asjatundlikult installeeritud ja mille puhul peetakse kinni töötamisrõhust – max 6 bar töötemperatuuril max 110 °C. 

Tuleb jälgida, et radiaatoreid, mis on vastavalt DIN 55900, lõige 1 ja 2 järgi lõplikult lakitud, hoolikalt transporditaks ja ehitusplatsidel kahjustuste eest kaitstaks. Radiaatoreid tuleb hoida kuivas, keemiliselt ja füüsikaliselt saastamata ruumides. Niisketesse ruumidesse paigutamisel jälgida firma poolt antud juhiseid ning piiranguid.