Kummikotiga hüdrofoori mõiste ja tööpõhimõte

           

Hüdrofoor on terasest mahuti, kus vesi on joogiveele sobivas kõrge kvaliteediga kummikotis. Mahuti seina ja koti vahele on pumbatud eelrõhk, mis survestab kotis olevat vett. Kummikoti hooldus on lihtne, seda on kerge puhastada ja vajadusel uue vastu vahetada. Kuna hüdrofooris ei puutu vesi kokku mahuti seintega, siis ei teki mahuti välispinnale kondensaati ehk "higistamist".

Vett ümbritsev kummikott takistab kokkupuudet õhuga, nii on välditud rooste teke ja settimine. Hüdrofoori lisamine süsteemi, ka juba olemasolevasse, on lihtsalt teostatav. Ta sobib enamike pumbatüüpidega ja omades väikseid mõõtmeid ei vaja suurt installatsiooniruumi. Paigaldus on ka sellevõrra lihtsam, et hüdrofoori kinnitusasend ei ole kindlalt määratud. Omades piisavalt ruumi ja vajades suuremat veekogust on võimalik hüdrofoorid üksteisega liita.

Kummikotiga hüdrofoori tööpõhimõte

Hüdrofoori käivitamisel (esmakäivitus või rõhulangus kasutamise tagajärjel) pumbatakse vesi hüdrofoori sees olevasse kummikotti. Kummikott paisub ja surub mahutis olevat eelsurvestatud õhku kokku. Hüdrofoori rõhulüliti on reguleeritav, vastavalt sellele saavutatakse soovitav veesurve. Kui rõhk kummikoti ja mahuti seina vahel jõuab määratud suuruseni, lülitab automaatika pumba välja. Vee kasutamisel väljub hüdrofoorist kõigepealt seal olev vesi ja siis hakkab tööle pump.

Piisava võimsusega pumba korral täitub hüdrofoor vee kasutamise ajal ja pump lülitub taas välja. Pumba sisse-väljalülituse rõhud on määratavad rõhulülitiga. Hüdrofoori eelrõhu mõõtmiseks tuleb pump seisata ja veekraani avades lasta süsteemist rõhk välja. Mahuti küljes on mõõtmiseks ja rõhu muutmiseks ventiil.

Mõõta saab manomeetriga, mille ots sobib ka autorehvi ventiilile. Eelrõhu suurendamiseks sobib käsipump (autopump). See tagab eelrõhu aeglase kontrollitud suurenemise. Eelrõhk peaks olema sama suur pumba käivitusrõhuga või kuni 0,5 bar madalam. Pumba käivitusrõhust suurem eelrõhk ei taga Hüdrofoori töö efektiivsust ja võib hüdrofoori kahjustada.

OSTA HÜDROFOOR SIIT >>