LUK katlad

Teraskatlad LUK on universaalsed biokütusekatlad. 
LUK katlaid toodetakse võimsusvahemikus 25 kW kuni 500 kW

Katlad LUK 25 - 50 on mõeldud eramute ja ridaelamubokside kütmiseks. Köetav pind jääb vahemikku 100 - 450 m². 

Katlad LUK 80 - 100 on mõeldud ridaelamute, korruselamute, tootmis- ja munitsipaalhoonete kütmiseks. Köetav pind jääb vahemikku 350- 1200 m²

LUK katel on kolme horisontaalse küttekäiguga, mis tagab kõrge kasuteguri ja kiire soojuse ülekande. (1. kolle, 2. alumised suitsutorud, 3. ülemised suitsutorud).

LUK katlad on leektorukatlad. Kateldel LUK 25 ja LUK 35 on 8 toru, katlal LUK 50 on 14 toru, katlal LUK 80 on 18 toru, katlal LUK 100 on 21 toru.

Katla horisontaalsed suitsukäigud on tõmmatud survetorudest st pole keevisõmblust. Suitsutorud katlal LUK 25 on Ø 60,3 mm, kateldel LUK 35-100 on Ø 76 mm.

LUK katla kolle on valmistatud teraslehest (kateldel LUK 25-35 on 5 mm, katlal LUK 50 on 6 mm ja kateldel LUK 80 - 100 on 8 mm). 
Veesärgi lehtterase paksus kateldel LUK 25 - 50 on 4 mm ja kateldel LUK 80 - 100 on 5 mm.

LUK katla komplekti kuulub termomanomeeter, kaitseklapp, roop, hari. Katlale on võimalik juurde tellida tuhaärastus ja suitsugaaside turbulaatorid (al. LUK 80 ka küttepindade pneumaatilise puhastusseadme). Katla käelisust on võimalik muuta.

Põleti lisamise võimalus

LUK kateldele on võimalik paigaldada tahkekütuse põleti, kas paremale/ vasakule küljele või ette uksele. Kasutades pelletipõletit soovitame paigaldada põleti katla ette uksele. LUK kateldele kuni 100 kW (k.a) saab panna pelletipõleti katla küljele, kuid suurematele (nt 150 kW) soovitav paigaldada katla ette. 
LUK kateldele sobivad Pelltech ja Atmose pelletipõletid
Tellides katla küljepealse põletiavaga on võimalik kütustena kasutada haket, vilja, viljajääke, freeslaastu, tükkturvast.

LUK katelde eelised teiste katelde ees

  • kvaliteet - katla valmistamisel on kasutatud katlaterast ja jälgitud standardit EVS EN303-5:2012
  • töökindlus - läbimõeldud katla ehitus tagab pika kestvuse
  • efektiivsus - kolm küttekäiku, mis tagavad kõrge kasuteguri ja madala suitsugaaside temperatuuri
  • universaalsus - küttena saab kasutada halupuud, kivisüsi. Põleti lisamisel hakkepuitu, viljajääke, puidugraanulit, pelletit, puit- ja turbabriketti, saepuru ja höövellaastu
  • mugavus - suured teenindusluugid ja mahukas küttekolle, mis tagavad mugava kütmise ja lihtsa puhastamise
  • paindlikkus - valmistame tellija soovidele kohandatud toote
  • usaldusväärsus - oleme tootnud katlaid juba üle 20 aasta
  • hooldus - kodumaise tootjana garanteerime oma toodete efektiivse toimimise aastast aastasse
  • varuosad - kohene varuosade saadavus tagab toodete täieliku funktsionaalsuse

LUK katla töö kirjeldus

Kõigis LUK - tüüpi kateldes kantakse põlemiskambris tekkinud soojus konvektsiooni teel põlemiskambri ja suitsukäikude seintele, mis soojendavad omakorda katla vett. Kuumad suitsugaasid läbivad koldest lahkudes alumised suitsutorud, puhastusukse süvendi, ülemised suitsutorud ja kogunevad lõpuks suitsusleppesse, moodustades nii kolm suitsukäiku.
Optimaalne põlemine saavutatakse primaar- ja sekundaarõhu seadistamisega ning kütuse koguse muutmisega. Põlemise kvaliteeti saab hinnata visuaalselt või mõõtes gaasianalüsaatoriga suitsugaase.

Halupuudega kütmisel on soovitatav kindlasti paigaldada küttesüsteemi akumulatsioonipaak, mis akumuleerib maja tarbimisest ülejääva energia, mille tulemusel pikeneb kütmistsüklite vaheline aeg ja mis võimaldab hoida ühtlasemat temperatuuri köetavates ruumides. Kütmine on mugavam ja vähenevad küttekulud!

LUK katla kolde ja küttepindade puhastamine on lihtne, mugav ja võtab vähe aega. Katlal on suured teenindusluugid. Katla valmistamisel on kasutatud kvaliteetset katlaterast ja järgitud käsitsi ja automaatselt köetavate tahkekütuste katelde standardit EVS-EN 303-5:2012.

LUK katlad on saavutanud häid tulemusi Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Maaülikooli katselaboris.