Pelletikatel Pelle hooldamine pelletipõleti korral

Pelletite põletamise korral pelletikatlas Pelle liigutatakse suitsutorude ja turbulaatorite puhastamiseks turbulaatorite raputi kangi - puhastuskangi (vt 6).

Seda võib teha töötaval pelletikatlal. Orienteeruvalt on turbulaatorite puhastamissagedus kord nädalas.

Normaalse töö tagamiseks ligikaudu 500 kg pelletite põletamise järel puhastada pelletipõleti rest ja kolle, tühjendada tuhapann (vt 2), selleks tuleb pelletikatel seisatada.

Soovituslikult kord aastas tuleb läbi viia mittetöötava pelletikatla põhjalikum hooldus. Küttepindade puhastamiseks avatakse ülemine luuk, raputatakse turbulaatoritelt sadestunud lahtine tuhk maha, eemaldatakse raputi teljed, tõmmatakse turbolaatorid välja ja puhastatakse harjaga.

Samuti eemaldatakse pelletikatla suitsutorudest sinna sadestunud tahm vastava harja abil, olles eelnevalt ülemisse suitsukambrisse sattunud tahma ja tuha torude kaudu alla kodesse ajanud.

Samaaegselt kolde puhastamisega tuleb puhastada ka pelletipõleti rest ja tühjendada tuhapann.

Pelletite põletamisel tuleb katelt puhastada ka siis kui suitsugaaside temperatuur on tõusnud üle 230 °C või on tõmme märgatavalt halvenenud.

Pelletipõleti normaalse töö tagamiseks tuleb lähtuda valmistaja poolsetest soovitustest ja juhenditest. Talvise kütteperioodi lõppedes tuleb katel põhjalikult puhastada, et vältida tahma paakumist küttepindadele.

Kerge kütteõli põletamisel on katla puhastamissagedus kord aastas kütteperioodi lõppedes.

Katla ohutu töö eest vastutab selle valdaja, kes on kohustatud:

  • tagama katlaruumis puhtuse ja korra
  • tagama katla ja korstna vahel nõuetekohase ühenduse
  • tagama korstna korrasoleku.

Kategooriliselt on keelatud:

  • kütta katelt ilma veeta
  • täita veega kuivaks jäänud kuuma katelt
  • hoida katlaruumis kergestisüttivaid materjale

KÜTTESÜSTEEMIDE HOOLDUS >>