Pelletikatla PELLE paigaldamine

Pelletikatelt PELLE võib paigaldada ainult katlaruumi mis vastab "EVS 812 - 3 Ehitise tuleohutus. osa3: Küttesüsteemid" nõuetele. 
Pelletikatelt PELLE tohib tõsta alusraami alt toetades. Katla peal asetsev vee väljumis - /tagastustoru ühendatakse küttesüsteemiga neliksegisti või spetsiaalse kollektori abil.

Suitsutoru ühendatakse korstnaga võimalikult lühikese suitsukäiguga kaldega üles. 

Pelletikatel PELLE sobib kasutamiseks nii kinnise, kui ka lahtise küttesüsteemiga ja vee soojendamiseks. Vastava jaotus/reguleerimissüsteemiga varustamisel ka põrandaküttele ning tarbeveele. Pelletipõleti, mis valitakse vastavalt müügifirma Cerbos OÜ soovitustele, paigaldatakse kolde ukse külge pelletipõleti monteerimisjuhendi nõuete kohaselt.

Pelletipõleti peab sobima PELLE katlaga. Ava kolde ukses on tehtud enamlevinud pelletipõletite jaoks kuid on võimalik tellida ka erilahendusega uksi.

Näiteks:
Kandilise põleti avaga PELLE katlale sobib pelletipõleti Atmos A25
Ümmarguse põleti avaga PELLE katlale sobivad Pelltech põletid: PV 20a, PV 20b, PV 30a ja PV 30b

 

Pelletikütte komplekt: pelletikatel PELLE, pelletipõleti Atmos A25, tigutransportöör Pelltech 1,5 m ja pelletimahuti

Pelletikatel PELLE paigaldamisel tuleb täita "Surveseadme ohutuse seaduse" ja sellest tulenevate määruste ning juhendite nõudeid. 
Katla paigaldamisel ja varustuse ning seadmetega komplekteerimisel üleskerkivad küsimused tuleb lahendada koostöös soojustehnika spetsialistiga. 
Peale pelletikatla paigaldamist on soovitav läbi viia katla katsetamine selleks, et määrata sobivamad töörežiimid ja soojuslik efektiivsus.

Pelletikatel PELLE on ette nähtud puitpelletite või kerge kütteõli, põletamiseks. Katel töötab ilma käitaja alalise järelevalveta. Katel töötab automaatse pelleti- või kütteõlipõletiga, mida kasutatakse vastavalt põleti kasutamisjuhendi nõuetele. Maksimaalse ökonoomsuse tagamiseks on katel ette nähtud kasutamiseks sinna paigaldatud turbolaatoritega. Katel vajab võimsusel 20 kW korstna tõmmet 10...20 Pa.

Kui korstna loomulik tõmme ei ole piisav tuleb katlale paigaldada suitsugaasi tõmbeventilaator. Vee töörõhk katlas ei tohi ületada 2,5 baari.

Pelletikatlale PELLE on võimalik paigaldada erinevaid pelletipõleteid, näiteks Atmos, Pelltechi, KIPI jt pelletipõleteid