Pelltech pelletipõleti paigaldamise tingimused

Nõuded katlale ja katlaruumile

Selleks, et paigaldada Pelltech pelletipõletit peab katel vastama järgmistele nõuetele:

  • Katla uksel peab olema 90 mm läbimõõduga ava (õlipõleti kinnitamise ava).
  • Katla ukse paksus peab olema alla 100 mm.
  • Katla konstruktsioon peab võimaldama katla ukse avamist koos põletiga ja tuha lihtsat eemaldamist katlast. Kui katla uks on koos põletiga avamiseks liiga kitsas, tuleb paigaldada lisahinged.
  • Kui katlas puudub piisav tõmme (alarõhk vähem kui -5 Pa), tuleb paigaldada täiendav suitsuimemise ventilaator.
  • Katlaruum peab vastama kehtivatele ohutuseeskirjadele ja -nõuetele.
  • Katel peab olema paigaldatud nii, et jääb piisavalt ruumi pelletipõleti, katla ja suitsutorude puhastamiseks ning tuha eemaldamiseks.

Nõuded kivikorstnale

Kui suitsugaaside temperatuur korstna välisosas on madalam kui 80°C tekib kondensaadi oht, mis tekitab pigi ja külmumisel lagundab kivikorstent. Sel juhul tuleb korstna sisse paigaldada roostevaba toru (metallist hülss) või Furanflex sisehülss.

Märkus! Põlemisprotsessi reguleerimiseks on soovitatav kasutada suitsugaaside analüsaatorit. Pelletipõletit tuleks reguleerida kui kasutate erineva kvaliteediga pelleteid.

Pelletipõleti paigaldamine

Pelletipõleti vajab regulaarset puhastamist ning seetõttu peab katla konstruktsioon olema selline, mis lubab katla ust avada ilma põletit eemaldamata. Minimaalne ava suurus katlas sõltub ukse hingede asukohast. Joonis selgitab vastavat olukorda.

Punkt C on kriitiline punkt. Selleks, et hoida ukse laiust minimaalsena ja katla ava väiksena, võib kasutada topelthingesid.

Kuna topelthinged lisavad liikumisvabadust, tuleb katla uks sulgeda mõlemalt poolt. Lahenduseks võib olla ka siinidel liikuv lükanduks.

Katla kolde sügavus L peab olema vähemalt kaks korda pikem põleti põlemiskambrist (vastavalt 170 või 200 mm).

PV 20a ja PV20b põleti puhul on katla kolde minimaalne pikkus vastavalt 350 või 400 mm (L1 on umbes 180 või 200 mm).

Kolde kõrgus peab olema piisav, et põleti all oleks u 100 mm (H1) tuha jaoks.

Minimaalsed mõõdud L ja H PV 20a põleti jaoks:

L ≥350 mm; H ≥350 mm ja PV30b jaoks L ≥400 mm; H ≥370 mm.

Pelltech pelletipõleti kinnitatakse katlaukse külge kaasasoleva õlipõleti flantsi abil.

Poldi augu ringi diameeter ja poldi pikkus on sobitatav tavaliste flantsidega.

Siin näidatud D1 ja D2 kehtivad vaid põletiga kaasasoleva flantsi puhul.

Pelltech pelletipõleti kinnitusavade mõõdud

⌀D ava põlemiskambri paigaldamiseks: 90 mm
⌀D1 flantsi poldiringi diameeter: 130..150 mm
⌀D2 kinnituspoltide aukude suurus: 8..9 mm

 

Pelltech pelletipõleti paigaldus katla ukse külge

Pelltech pelletipõleti paigaldamiseks on vaja järgmisi vahendeid:

  • Mutrivõti nr. 13 põleti flantsi kinnitamiseks katla ukse külge.
  • Mutrivõti nr. 10 põleti korpuse kinnitamiseks põlemiskambriga.
  • Ristpeaga kruvikeeraja põleti kaane kinnitamiseks.
  • 4 mm kuuskant võti põleti fikseerimiseks flantsi külge

1. Keerake lahti neli põleti korpuse katet fikseerivat kruvi ja eemaldage kate.

Kruvisid ei ole vaja välja keerata.

2. Eemaldage põleti korpust ja põlemiskambrit ühendav M6 mutter ja lahutage põlemiskamber(8) põleti korpusest.

Poolte eraldamiseks tõmmake neid eri suundades ning loksutage ja keerake neid samal ajal õrnalt.

 

3. Kinnitage põleti flants (2) katla ukse(1) külge. Veenduge, et flantsi ja katla ukse avad oleks samal joonel.

4. Kinnitage põlemiskamber (8) katla uksele (1). Selleks on vaja asetada keraamiline tihend (4) põlemiskambri peenemale torule ja seejärel panna kamber läbi katlaukse (1) selliselt, et põlemiskambri tagasein oleks tihedalt katla ukse vastas. Fikseerige põlemiskamber kahe kuuskant kruviga (10) flantsi (2) külge.

Märkus! Põlemiskamber tuleb paigaldada nii, et põlemisrest oleks võimalikult horisontaalasendis. Ühendus põleti ja katla vahel peab olema tihe, et vältida suitsugaaside leket.

5. Ühendage põleti korpus ja põlemiskamber omavahel nii, nagu see oli enne samm 2.

6. Fikseerige põleti pooled M6 mutriga (9). Mutter peab olema kinnitatud tugevalt, kuid mitte liiga kõvasti.

7. Kontrollige, et põleti pooled on ühendatud korrektselt. Kontrollige, et põlemiskambrist läbi vaadates on süütepulga põlemiskambri poolne ots oleks tagaseinaga samal tasapinnal. Siseteo toru ots peab ulatuma põlemiskambri vaheseina sisse.

Pelletipõleti süütepulk

Hoiatus! Pärast põleti paigaldamist kontrollige alati, et süütepulga põlemiskambri poolne ots oleks põlemiskambri tagaseinaga samas tasapinnas ja ei ulatuks sealt välja ega oleks takerdunud põlemiskambri tagaseina taha.

Süütepulk ei tohi kokku puutuda pelletite ega leegiga. Vastasel korral põleb süütepulk kiiresti läbi.

OSTA PELLETIPÕLETI SIIT >>