Tarbevee paisupaagi (hüdrofoori) rõhu kontrollimine

  • keerata kinni majja sisenev vesi
  • avada valamus sooja vee kraan
  • oodata, kuni vett enam ei tule (kraan jääb lahti)
  • mõõta tarbevee paisupaagi (hüdrofoori) ventiilist rõhku, see võiks olla ca 3 bar
  • kui on vähem, pumbata juurde. Ventiil paagil on tavaline autorehvi ventiil. Pumpamise ajal võib kraanist vett tulla
  • kui vett kraanist enam ei tule ja paagis on 3 bar rõhk, sulgeda sooja vee kraan ja avada majja sisenev vesi.

Süsteemi töötamise ajal on soovitatav perioodiliselt kontrollida paisupaagi vasturõhku ning vajadusel lisada õhku. Vähemalt kord 6 kuu jooksul tuleb kontrollida paisupaagi eelrõhu vastavust nõuetele ja vajadusel eelrõhk taastada.