Tõestus ettevõtte usaldusväärsusest

OÜ Cerbosele väljastatud EU vastutustundlikkuse sertifikaadid

EU Certificationi poolt väljastatud vastutustundlikkuse sertifikaat on tunnustus, mis annab klientidele kindlustunde, et OÜ Cerbos täidab regulatiivseid kohustusi nõuetekohasel viisil.


Vastutussertifikaadi saanud ettevõte on esitanud seaduse poolt nõutavad teated õigeaegselt, maksnud nendega seotud maksud ja ettevõttel on kehtiv registreerimisnumber.

OÜ Cerbos on Eesti Võlausaldajate Liidu liige

Eesti Võlausaldajate Liit pakub liikmetele äritegevuse edukaks toimimiseks tuge ja kaitset: liit tõstab võlausaldajate krediiditeadlikkust, annab kasutada logo, informeerib liikmeid pankrotistunud ettevõtetest ja seisab oma liikmete seljataga tugeva partnerite võrgustikuga, mis aitab liikmetel langetada kaalutud otsuseid. 

Tunnistus annab liikme partneritele ja klientidele täiendava signaali, et võlanõuded on hallatud ja professionaalne tugi liikmele on tagatud.

Logo kandev dokument annab täiendava turvatunde, mis on märgiks usaldusväärsest partnerist kelle väärtushinnangud ei luba ebakorrektseid ärisuhteid.

Loe lähemalt: http://www.evul.ee/volausaldaja-kaitse-4

OÜ Cerbosele on väljastatud AA krediidireitingu tunnistus

Krediidireitingu tunnistus annab märku ettevõtte usaldusväärsusest ja heast krediidivõimest.

Ärisuhetes on tähtsaim väärtus usaldus. 
AAA reiting on maailma esimene ettevõtete krediidivõimelisuse hindamise süsteem, mis loodi 1989 aastal Rootsis. 

Bisnode Estonia kogub kokku andmed Eesti ettevõtete kohta koostööpartneritelt ja paljudest avalikest allikatest. Reitingu arvutamisel võetakse arvesse ettevõtte seisundit, tausta, finantsnäitajaid ja maksekombeid.

 

Heade majandustulemuste põhjal oleme EDUKAS EESTI ETTEVÕTE

Heade majandustulemuste põhjal oleme EDUKAS EESTI ETTEVÕTE 2013

OÜ Cerbos aitab kaasa laste ravitingimuste parandamisele

OÜ Cerbos on arvatud 2014. aasta gasellettevõtete nimekirja

Gasellettevõtted on kolme aasta jooksul kasvatanud käivet ja kasumit rohkem kui 50% ning loovad enim uusi töökohti ja kannavad endas kiiresti areneva ettevõtte olulisi omadusi – paindlikkus, kiirus ja julgus. Vaid alla 1% Eesti ettevõtetest on Gasellid.
 

Gaselliliikumist korraldab Äripäev ning toetab LHV.

TOETAJAD

Pärnu Linnavalitsus - projekt ettevõtlustoetus välisturgudele laienemiseks

Pärnu Linnavalitsus jagas välja ettevõtlustoetused firmadele, kes soovivad oma tegevusega laieneda välisturgudele. Samuti neile, kes juba tegelevad ekspordiga, ent soovivad teha seda senisest aktiivsemalt. OÜ Cerbos sai toetuse välismessi külastamiseks.

Euroopa Sotsiaalfond - projekt "Cerbos OÜ juhiabi koolitus"

Teadmiste ja oskuste arendamise toetus- koolitusosaku raames toetuse saamiseks esitatud projekti "Cerbos OÜ juhiabi koolitus" alguskuupäev on 08.10.2009.a ja lõppkuupäev on 07.10.2010. a.

Projekti eelarve on 9000,00 krooni, millest 4500,90 krooni finantseerib OÜ Cerbos omavahenditest, 
4499,10 krooni Euroopa Sotsiaalfond.

Projekt "Cerbos OÜ juhiabi koolitus" oli 3-päevane isikliku arengu ja edukuse koolitus, mille vältel sai osaleja suuremat selgust iseendas ja oma tahtmistes; oskust täpsemini ja paremini eesmärgistada; eneseusku ja jõudu nende eesmärkide teoks tegemiseks; oskust saavutamise protsessi ja eesmärgini jõudmist rohkem nautida.